Harmonogramowanie, rejestracja i kontrola czasu pracy

Elementy modułu:
 • Kartoteka pracowników
  • Obsługa wielu stosunków pracy
  • Rejestr umów pracownika
  • Etaty
  • Działy
  • Czas pracy (Konfiguracja, Karty RCP, Terminale)
  • Adresy i kontakty
  • Kompetencje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe)
  • Badania i kursy
  • Nieobecności (Nieobecności, Limity urlopowe, wnioski urlopowe)
  • Zależności służbowe
  • Załączniki
 • Struktura organizacyjna
  • definiowanie zależności służbowych  i przyporządkowanie do użytkowników
 • Szablony harmonogramów (roczny, miesięczny, tygodniowy)
 • Schematy czasu pracy (brygady)
 • Harmonogramowanie czasu pracy
 • Kontrola norm ustawowych
 • Rejestracja czasu pracy
 • Automatyczne wyliczanie godzin ponadwymiarowych, dodatków zmianowych i nocnych
 • Wielostopniowa autoryzacja harmonogramów, rejestracji i rozliczenia czasu pracy
 • Warunkowa autoryzacja błędów harmonogramowania
 • Integracja z zewnętrznym systemem HR
 • Integracja z wieloma modelami terminali RCP