Portal pracownika

Elementy modułu:

 • Strona główna
  • Dane podstawowe
  • Sumaryczne zestawienie nieobecności w roku
  • Informacja o dostępnych limitach urlopowych
  • Powiadomienia dla pracowniów
 • Dane personalne
  • Adresy
  • Umowy
  • Kontakty
 • Harmonogramy
  • Dostęp do harmonogramów z całego okresu zatrudnienia
  • Możliwość planowania urlopów
 • Wnioski urlopowe
  • Podgląd wszystkich wniosków urlopowych
  • statusy wniosków urlopowych
  • Składanie wniosków urlopowych
 • Elementy dostępne dla przełożonych
  • Wnioski urlopowe pracowników
  • Zatwierdzanie wniosków urlopowych
  • Harmonogramy pracowników
  • Dostępne limity urlopowe pracowników
  • Plany urlopowe pracowników z opcją zatwierdzania
 • Wiadomości (komunikacja z działem kadr)