Księga udziałów

Narzędzie do prowadzenie księgi udziałów w spółkach.

Elementy modułu:

  • Rejestr wspólników i ich udziałów
  • Rejestr transakcji
  • Wyliczanie i wypłaty dywident
  • Eksport wypłat do banku
  • Wydruk przelewów i przekazów
  • Depozyty