Podstawowe informacje o systemie SMP

Kilka pojęć.

Proces biznesowy: wszelkie działania podejmowane w każdej firmie bezpośrednio lub pośrednio związane z jej działalnością. Procesem biznesowym jest np. sprzedaż. Sprzedaż z kolei składa się z bardzo wielu mniejszych procesów biznesowych (elementów) np. przygotowanie i wysłanie oferty, negocjacje, przygotowanie umowy, wystawienie faktury, dostarczenie lub wydanie produktu. Prawie każdy proces biznesowy we współczesnym przedsiębiorstwie jest wspomagany (lub nawet w 100% realizowany) przez jakieś rozwiązanie IT (program komputerowy)

Development: rozwój i modyfikacje istniejącego rozwiązania informatycznego mające na celu jak najlepsze przygotowanie do obsługi procesów biznesowych. Przykładem developmentu jest np. stworzenie modułu do rejestracji czasu pracy.

Wdrożenie: w przypadku programu komputerowego to dostosowanie do specyfiki firmy istniejących już we wdrażanym programie rozwiązań. Najprostszym przykładem jednego z działań wdrożeniowych jest modyfikacja wydruku faktury polegająca np. na umieszczeniu na nim logo firmy lub specyficznej informacji w nagłówku i stopce wydruku.

Testy regresyjne: testy wszystkich funkcji aplikacji mające na celu sprawdzenie czy w wyniku wprowadzania zmian nie uległy uszkodzeniu przetestowane wcześniej i będące w eksploatacji funkcje aplikacji.

Do czego służy SMP.

Jest to system wspomagający zarządzanie i realizację procesów biznesowych. Dzięki SMP wdrożenie obejmującego swym działaniem wszelkich obszarów działalności firmy systemu przestanie być wyłącznie marzeniem.  SMP umożliwi bezstresowe (nie narażone na awarie) wprowadzanie zmian do eksploatowanych funkcjonalności.

Czym jest SMP.

Webowa platforma developerska

 • program komputerowy do którego uruchomienia wystarczy przeglądarka internetowa
 • program komputerowy, którego elastyczność i szereg zaimplementowanych „wspomagaczy” pozwoli na dostosowanie istniejącego lub zbudowanie nowego, dopasowanego do specyfiki firmy rozwiązania informatycznego w czasie wielokrotnie szybszym niż przy użyciu standardowych narzędzi programistycznych.
 • umożliwia development i wdrożenie bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych programów – czyli developer lub wdrożeniowiec może wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca na ziemi i z dowolnego komputera. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu.
 • Struktura aplikacji składa się z czterech instancji
  • Dev – na tej instancji pracują programiści wprowadzają zmiany, tworzą nowe moduły
  • Test – po wprowadzeniu zmian, kiedy developer zakończy prace nad wprowadzaniem zmian, nową funkcjonalnością lub modułem uruchamia automatyczny proces przeniesienia na środowisko testowe. Na środowisku testowym pracują testerzy sprawdzający jak działa aplikacja po prowadzeniu zamian.
  • Pre – jeśli testerzy programistów uznają, że wprowadzone przez developerów zmiany działają poprawnie na środowisku testowym uruchamiają proces przeniesienia na środowisko „PRE”. Na środowisku „Pre” pracują testerzy klienta – sprawdzają czy wprowadzone przez developerów zmiany są zgodne z ich zamówieniem i wymaganiami i czy po wprowadzeniu zmian cała aplikacja działa stabilnie.
  • Prod – jeśli testerzy klienta uznają, że zmiana jest wykonana poprawnie i nie zdestabilizowała pracy pozostałych modułów aplikacji klikają przycisk „przenieś na „PROD”.

 

Ponadto na wybranym środowisku (przeważnie produkcyjnym) jest uruchamiany moduł do zarządzania zmianami w aplikacji. Każdy z użytkowników (pracowników firmy w której wdrażana jest aplikacja) może wprowadzać w tym module swoje uwagi, składać zamówienia i prowadzić dyskusje. Uwagom i zamówieniom są nadawane priorytety zależne od kompetencji i pozycji w hierarchii organizacyjnej użytkownika.  Zamówienia po wprowadzeniu są wyceniane przez developerów. Wycena jest wprowadzana do systemu i na jej podstawie uprawniony przedstawiciel klienta kieruje do realizacji, odrzuca lub zleca weryfikację wymagań. Zamówieniom przeznaczonym do realizacji automatycznie nadawany jest termin rozpoczęcia i zakończenia prac z uwzględnieniem dostępnych zasobów, priorytetów i aktualnie realizowanych zamówień. Po rozpoczęciu realizacji dla każdej zmiany tworzony jest odrębny „kanał” komunikacji który umożliwia kontakty online developera i odpowiedzialnego za zmianę pracownika klienta. Pracownicy klienta mają dostęp (w zależności od konfiguracji) do wszystkich środowisk dzięki czemu mogą śledzić na bieżąco postępy w realizacji zamówienia.

Kolejnym ogromnym atutem jest moduł automatycznych testów regresyjnych.

 

Kilka najważniejszych atutów SMP.

 • System, który będąc jednocześnie aplikacją biznesową i platformą developerską nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi programistycznych

 

 • Umożliwia, bez konieczności tworzenia odpowiedniej struktury sieci bez żadnych ograniczeń uczestniczenie w projekcie developerskim lub wdrożeniowym developerów, testerów, projektantów i klientów biznesowych rozrzuconych po całym świecie.

 

 • System, który oferuje pełną automatykę wprowadzania zmian na kolejne środowiska (dev –> test –> pre –> prod) – czyli bez konieczności żmudnego przygotowywania skryptów wprowadzających zmiany.

 

 • System jest wyposażony w moduł automatycznego tworzenia testów regresyjnych, którego wynikiem jest procedura uruchamiana jednym przyciskiem wykonująca automatycznie czynności zarejestrowane podczas tworzenia zestawu testów. Tworzenie zestawu testów natomiast jest niczym innym jak tylko wykonaniem testów po raz pierwszy ręcznie przez testera ze wskazaniem momentu startu i końca oraz wskazaniem czy wynik działania aplikacji po każdej operacji jest prawidłowy (wyświetlenie komunikatu z błędem może być również prawidłową reakcją aplikacji)