Kontakt

DANE FIRMY:
ASEMGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Radwanowice, ul. 21 LIPCA 48
32-064 Zabierzów
NIP: 9452212142
Regon: 368143935
KRS nr: 0000692946  – Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł

KONTAKT:
tel: +48 531 624 002 , +48 608 448 519
adres korespondencyjny:
Radwanowice, ul. 21 LIPCA 48
32-064 Zabierzów

Konto bankowe:
ING Bank Sląski S.A.
PL 47 1050 1445 1000 0090 8022 6138